Informatie met betrekking tot de ANBI status Stichting Emmy Verhey Festival

De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt.

Fiscaal nummer
8168.78.018

Doelstelling
De voormalig violiste Emmy Verhey wil naast haar internationale carrière graag iets doen voor de stad waarin zij woont en daarmee vooral mensen te bereiken die niet snel zelf naar klassieke concerten gaan. De Stichting Emmy Verheyfestival is opgericht om die wens te realiseren.De Stichting Emmy Verhey Festival vindt het van groot belang dat de liefde voor klassieke muziek wordt overgedragen op nieuwe generaties en dat jonge talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen en podiumervaring op te doen. De artistieke leiding van het festival is in handen van Emmy Verhey. Het doel van het festival is klassieke muziek van hoge kwaliteit, laagdrempelig aan te bieden. Om die reden zijn alle concerten tijdens het festival gratis toegankelijk.

Hoofdlijnen beleidsplan
Jaarlijks wordt door Emmy Verhey een festivalprogramma samengesteld, passend binnen het format van het festival. Het festival duurt meerdere dagen en wordt een week later gevolgd door een kinderfestival op zaterdag (2 voorstellingen). Het festival wordt jaarlijks door ongeveer 600 mensen bezocht. Bezoekers komen uit het hele land naar Zaltbommel voor dit bijzondere festival. Tijdens de kindervoorstelling weten 2 x 275 kinderen en begeleiders het theater te vinden. De kinderen komen vooral uit de regio Zaltbommel.

Bestuurssamenstelling
  Voorzitter: Rob Metz
Penningmeester: Peter Leijs
Leden: Ilse van den Bighelaar, Emma Maris-Metsers, Anne Schnitker en Pauline Stoof

Beloningsbeleid
Het bestuur doet haar werkzaamheden onbezoldigd.

Verslag uitgeoefende activiteiten Emmy Verhey Festival 2018
Op 7, 8 en 9 september 2018 vond het jaarlijkse Emmy Verhey Festival plaats in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. Zaterdag 15 september 2018 vond het Kinderfestival plaats in Theater De Poorterij te Zaltbommel.
Beide festivals zijn gratis toegankelijk en het bestuur doet haar werkzaamheden onbezoldigd. Hiermee tracht het bestuur klassieke muziek voor een groter en breder publiek toegankelijk te maken.
Om beide festivals te kunnen realiseren is het bestuur in 2018 8 keer formeel samengekomen om te vergaderen. Voor het Kinderfestival waren er 4 vergaderingen dit jaar. Daarnaast heeft het bestuur onderling ook regelmatig overleg gehad per e-mail of telefonisch.

Emmy Verhey Festival 2018

Sinds 2006 wordt jaarlijks het Emmy Verhey Festival georganiseerd. Het is een meerdaags festival in de prachtige Gasthuiskapel te Zaltbommel. Het festival staat in het teken van klassieke muziek en draagt de naam van violiste Emmy Verhey. Dat is niet zonder reden: zij krijgt immers ieder jaar carte blanche wat betreft de programmering en het uitnodigen van musici. Kenmerkend van het festival is dat alle concerten gratis toegankelijk zijn en iedereen dus kan genieten van de muziek.
Het indrukwekkende vertelconcert “De Grens” van zangeres en harpiste Ekaterina Levental was dit jaar de opening van het festival en vond plaats op vrijdag 7 september om 14:00 uur.
De Grens is het vervolg op de succesvolle voorstelling De Weg, welke zij in 2017 tijdens het festival heeft gespeeld. In de weg vertelt Ekaterina over haar vlucht uit de voormalige Sovjet Unie. Een weg die eindigt in een veilig politiebureau op de Wallen in Amsterdam. De Grens begint daar waar De Weg eindigt.
De voorstelling werd bijgewoond door 140 leerlingen van het Cambium (middelbare school in Zaltbommel). In de klassen is ter voorbereiding aandacht aan dit vertelconcert besteed en werd er naderhand in de klassen ook nog een keer bij stilgestaan aan de hand van het lesmateriaal dat de docenten hebben gekregen.
Vrijdagavond was het concert voor sponsoren en genodigden waarbij Het Ruysdeal Kwart met medewerking van Femke IJlstra een prachtig concert gaven.
Op zaterdag waren er verschillende optredens van wederom Femke IJlstra en haar Syrène Saxofoonkwartet. De avond werd op geheel eigentijdse manier afgesloten door Trio d’Encore.
Op zondag was er onder andere tijd en ruimte voor Bommels talent in de vorm van de band Pyrolysis. Ook was er een fantastisch optreden van Deux voix: Katell Chevalier als zangeres en zij werd begeleid door Ton Snijders op de piano.

Emmy Verhey Kinderfestival 2018

Zoals ieder jaar wordt het Emmy Verhey Festival afgelopen met het speciale Kinderfestival waarbij Emmy Verhey een verhaal voorleest wat muzikaal begeleid wordt door een gelegenheidsjeugdorkest. Kinderen uit het publiek worden uitgenodigd om mee te dansen op het podium.

Youp van ‘t Hek is de schrijver van het spannende boek De Gelukkige Olifant dat dit jaar door Emmy Verhey werd voorgelezen.
De muzikale leiding was zoals andere jaren weer in handen van Ton Snijders. De muziek werd verzorgd door een gelegenheidsjeugdorkest en koorschool Senta o.l.v. Sylvia van der Vinne.
Vier jonge leerling-violisten van muziekschool Fiedelino in Drunen verzorgden een eigen optreden tijdens de twee voorstellingen. Bezoekertjes tussen de 4 en 9 jaar werden uitgenodigd om op het toneel mee te dansen onder begeleiding van dansdocent Emma van Maris-Metsers van Balletschool Paulette Willemse.

Er waren twee voorstellingen in Theater De Poorterij te Zaltbommel en beide voorstellingen waren goed bezocht. Entrée was ook bij dit festival gratis.

Zoals vermeld was de toegang voor beide festivals gratis en kregen bezoekers de gelegenheid om een donatie te maken ten behoeve van het festival in de witte ton.

Financiële informatieverstrekking

Hieronder een link naar de financiële informatieverstrekking over de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019:

Infoverstrekking over 2015 tbv ANBI-status dd 15-1-2016
Infoverstrekking over 2016 tbv ANBI-status dd 20-1-2017
Infoverstrekking over 2017 tbv ANBI-status dd 2-2-2018
Infoverstrekking over 2018 tbv ANBI-status dd 25-1-2019
Infoverstrekking over 2019 tbv ANBI-status dd 24-1-2020