Sponsoring

 

Om het Emmy Verhey Festival voor iedereen toegankelijk te maken, wordt er geen entréegeld gevraagd. Dit moet zo blijven. Daarom is het ontvangen van giften van levensbelang. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van vrijwillige bijdragen die het publiek kan achterlaten tijdens het festival. Maar je kunt ook een stapje verder gaan. Er bestaan namelijk verschillende vormen van sponsoring.

Zo wordt het Emmy Verhey Festival door diverse bedrijven op verschillende manieren door middel van corporate sponsoring ondersteund. Particulieren sponsoren zijn verenigd in ‘Vrienden van het Emmy Verhey Festival’ en ‘Opus 100’.

Bekijk de video waarin Henk Smit vertelt over de noodzaak van sponsoring van het Emmy Verheij Festival.

 

Vrienden van het Emmy Verhey Festival

Nieuw sinds 2019 zijn de Vrienden van het Emmy Verhey Festival. Als vriend kunt u op een laagdrempelige manier het festival steunen met een bijdrage van slechts € 50,- per jaar. Als dank voor deze bijdrage ontvangen vrienden van het festival een uitnodiging voor het speciale openingsconcert voor sponsoren. Wilt u zich aanmelden als Vriend van het Emmy Verhey Festival? Neem dan contact op via onze contactpagina. Want vrienden heb je nooit genoeg!

Opus 100

Opus 100 is een groep van particulieren die het Emmy Verhey Festival een warm hart toedraagt. Jaarlijks doneren zij een bedrag aan de Stichting Emmy Verhey Festival. Deze donaties zijn zeer belangrijk en welkom. Opus 100 leden genieten vervolgens van een aantal voordelen en blijven als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL49 RABO 011.59.28.529 t.n.v. Stichting Emmy Verhey Festival onder vermelding van ‘Opus 100’. Wilt u meer informatie over Opus 100 of wilt u zich aansluiten? Neemt u dan contact op via onze contactpagina.