Sponsoring

Om het Emmy Verhey Festival voor iedereen toegankelijk te maken, wordt er geen entréegeld gevraagd. Het ontvangen van giften is daarom van levensbelang. Gedurende het festival staat er ‘ een witte ton ‘ waarin bezoekers een vrijwillige bijdrage kunt doen. Maar dit is niet voldoende. Zo zijn er mogelijkheden voor het doen van periodieke giften en dragen diverse bedrijven ons festival een warm hart toe.

 

Vrienden van het Emmy Verhey Festival

Nieuw sinds 2019 zijn de Vrienden van het Emmy Verhey Festival. Als vriend kunt u op een laagdrempelige manier het festival steunen met een bijdrage van slechts € 50,- per jaar. Als dank voor deze bijdrage ontvangen vrienden van het festival een uitnodiging voor het speciale openingsconcert voor sponsoren. Wilt u zich aanmelden als Vriend van het Emmy Verhey Festival? Neem dan contact op via onze contactpagina. Want vrienden heb je nooit genoeg!

 

Opus 100

Opus 100 is een groep van particulieren die het Emmy Verhey Festival een warm hart toedraagt. Jaarlijks doneren zij een bedrag aan de Stichting Emmy Verhey Festival. Deze donaties zijn zeer belangrijk en welkom. Opus 100 leden genieten vervolgens van een aantal voordelen en blijven als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt.

 

Eenmalige donatie

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL49 RABO 011.59.28.529 t.n.v. Stichting Emmy Verhey Festival onder vermelding van ‘Opus 100’. Wilt u meer informatie over Opus 100 of wilt u zich aansluiten? Neemt u dan contact op via onze contactpagina.

 

ANBI

De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt. (Fiscaal nummer 8168.78.018)

Doelstelling

De voormalig violiste Emmy Verhey wil naast haar internationale carrière graag iets doen voor de stad waarin zij woont en daarmee vooral mensen te bereiken die niet snel zelf naar klassieke concerten gaan. De Stichting Emmy Verheyfestival is opgericht om die wens te realiseren. De Stichting Emmy Verhey Festival vindt het van groot belang dat de liefde voor klassieke muziek wordt overgedragen op nieuwe generaties en dat jonge talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen en podiumervaring op te doen. De artistieke leiding van het festival is in handen van Emmy Verhey. Het doel van het festival is klassieke muziek van hoge kwaliteit, laagdrempelig aan te bieden. Om die reden zijn alle concerten tijdens het festival gratis toegankelijk.

Hoofdlijnen beleidsplan

Jaarlijks wordt door de artistiek leider een festivalprogramma samengesteld, passend binnen het format van het festival. Het festival duurt meerdere dagen en wordt een week later gevolgd door een kinderfestival op zaterdag bestaande uit een tweetal voorstellingen. Het festival wordt jaarlijks door ongeveer 600 mensen bezocht. Bezoekers komen uit het hele land naar Zaltbommel voor dit bijzondere festival. Tijdens de kindervoorstelling weten 2 x 275 kinderen en begeleiders het theater te vinden. De kinderen komen vooral uit de regio Zaltbommel.

Beloningsbeleid

Het bestuur doet haar werkzaamheden onbezoldigd.

Verslag uitgeoefende activiteiten Emmy Verhey Festival 2020

Het festival jaar 2020 was in diverse opzichten een bijzonder jaar. Het festival 2020, de 15e edititie, was een jubileumeditie. Emmy stelde een prachtig afwisselend programma op waarin musici en schrijven werden gecombineerd. Maar 2020 was ook het jaar waarin Corona de overhand kreeg. Ondanks strenge maatregelen en voorschriften heeft het festival wel doorgang gevonden. Infoverstrekking-over-2020-tbv-ANBI-status-dd-31-3-2021.

  CORRESPONDENTIE ADRES

  MAASSTRAAT 6 ZALTBOMMEL

  EMAIL

  TELEFOON

  +(+31) 6 539 03 795

  COPYRIGHT 2021. DESIGN BY STOOF FACILITY