Sponsoring

Om het Emmy Verhey Festival voor iedereen toegankelijk te maken, vragen wij geen entréegeld. Het ontvangen van giften van zowel particulieren als bedrijven is hierom wel van levensbelang voor het festival. Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan het Emmy Verhey Festival.

Eenmalige bijdrage

Gedurende het festival staat er ‘ een witte ton ‘ waarin bezoekers een vrijwillige bijdrage kunt doen. Tevens zorgen wij er gedurende het festival voor dat u via een QR-code een bijdrage kunt doen. Daarnaast is het uiteraard het gehele jaar mogelijk een bijdrage te doen op onze bankrekening NL49 RABO 011.59.28.529 t.n.v. Stichting Emmy Verhey Festival o.v.v. Donatie.

Vrienden van het Emmy Verhey Festival

Nieuw sinds 2019 zijn de Vrienden van het Emmy Verhey Festival. Als vriend kunt u op een laagdrempelige manier het festival steunen met een bijdrage van slechts € 50,- per jaar. Als dank voor deze bijdrage ontvangen Vrienden van het festival een uitnodiging voor het speciale openingsconcert. Wilt u zich aanmelden als Vriend van het Emmy Verhey Festival? Neem dan contact op via onze contactpagina. Want vrienden heb je nooit genoeg!

Opus 100

Opus 100 is een groep van particulieren die het Emmy Verhey Festival een warm hart toedraagt. Jaarlijks doneren zij een bedrag van € 100,- of meer aan de Stichting Emmy Verhey Festival. Als dank nodig wij de Opus 100 leden uit voor het speciale openingsconcert. De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen (periodieke) donaties, zoals die van Opus100 (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt. Wilt u meer informatie over Opus 100 of wilt u zich aansluiten? Neemt u dan contact op via onze contactpagina.

Sponsoring door bedrijven

Zeer dankbaar zijn wij daarnaast voor de bedrijven die ons festival een warm hart toe dragen. Als dank voor de sponsoring maken wij, afhankelijk van de hoogte van het bedrag, reclame voor deze bedrijven door het plaatsen van naam danwel logo op ons drukwerk en bieden wij hen exclusieve toegang tot het openingsconcert. Een ultieme manier om te genieten van een avondje uit en om te netwerken.

ANBI

De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt. (Fiscaal nummer 8168.78.018)

Doelstelling

De voormalig violiste Emmy Verhey wil naast haar internationale carrière graag iets doen voor de stad waarin zij woont en daarmee vooral mensen te bereiken die niet snel zelf naar klassieke concerten gaan. De Stichting Emmy Verheyfestival is opgericht om die wens te realiseren. De Stichting Emmy Verhey Festival vindt het van groot belang dat de liefde voor klassieke muziek wordt overgedragen op nieuwe generaties en dat jonge talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen en podiumervaring op te doen. De artistieke leiding van het festival is in handen van Emmy Verhey. Het doel van het festival is klassieke muziek van hoge kwaliteit, laagdrempelig aan te bieden. Om die reden zijn alle concerten tijdens het festival gratis toegankelijk.

Hoofdlijnen beleidsplan

Jaarlijks wordt door de artistiek leider een festivalprogramma samengesteld, passend binnen het format van het festival. Het festival duurt meerdere dagen en wordt een week later gevolgd door een kinderfestival op zaterdag bestaande uit een tweetal voorstellingen. Het festival wordt jaarlijks door ongeveer 600 mensen bezocht. Bezoekers komen uit het hele land naar Zaltbommel voor dit bijzondere festival. Tijdens de kindervoorstelling weten 2 x 275 kinderen en begeleiders het theater te vinden. De kinderen komen vooral uit de regio Zaltbommel.

Beloningsbeleid

Het bestuur doet haar werkzaamheden onbezoldigd.

Verslag uitgeoefende activiteiten Emmy Verhey Festival 2021

Het festival jaar 2021 was in diverse opzichten een bijzonder jaar. Voor de 16e editie van het festival had Femke IJstra voor het eerst de artistiek leiding. Femke stelde een prachtig en afwisselend programma samen. Klik hier voor het ANBI verslag 2021.

 

Ondanks strenge maatregelen en voorschriften heeft het festival wel doorgang gevonden. Infoverstrekking-over-2020-tbv-ANBI-status-dd-31-3-2021.

    CORRESPONDENTIE-ADRES

    VOGELENZANG 16b ZALTBOMMEL

    E-MAIL

    COPYRIGHT 2022. DESIGN BY STOOF FACILITY