Sponsoring

Om het Emmy Verhey Festival voor iedereen toegankelijk te maken, vragen wij geen entreegeld. Giften, van zowel particulieren als bedrijven, zijn daarom van levensbelang voor het festival. Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan het Emmy Verhey Festival.

Eenmalige bijdrage

Tijdens het festival staat er een witte ton waarin bezoekers een vrijwillige bijdrage kunt doen. Ook kunnen ze via een QR-code een bijdrage doen. Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk een bijdrage te doen! Dat kan op onze bankrekening: NL49 RABO 011.59.28.529 t.n.v. Stichting Emmy Verhey Festival o.v.v. Donatie.

Vrienden van het Emmy Verhey Festival

Sinds 2019 zijn er de Vrienden van het Emmy Verhey Festival. Als Vriend steunt u het festival met een bijdrage van slechts € 50,- per jaar. Als dank hiervoor ontvangen Vrienden van het festival een uitnodiging voor het speciale openingsconcert. Wilt u zich aanmelden als Vriend van het Emmy Verhey Festival? Neem contact met ons op!

Opus 100

Opus 100 is een groep particulieren die het Emmy Verhey Festival een zeer warm hart toedragen. Jaarlijks doneren zij een bedrag van € 100,- of meer aan de Stichting Emmy Verhey Festival. Als dank nodig wij de Opus 100 leden uit voor het speciale openingsconcert. De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen (periodieke) donaties, zoals die van Opus 100 (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt. Wilt u meer informatie over Opus 100 of wilt u zich aansluiten? Neem contact met ons op!

Sponsoring door bedrijven

Zeer dankbaar zijn wij voor de bijdragen die we ontvangen van bedrijven! Als dank voor de sponsoring maken wij graag reclame voor deze bedrijven op ons drukwerk en onze website, en bieden wij hen exclusieve toegang tot het openingsconcert.

ANBI

De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt. (Fiscaal nummer 8168.78.018)

Doelstelling

De voormalig violiste Emmy Verhey wil naast haar internationale carrière graag iets doen voor de stad waarin zij woont en daarmee vooral mensen te bereiken die niet snel zelf naar klassieke concerten gaan. De Stichting Emmy Verheyfestival is opgericht om die wens te realiseren. De Stichting Emmy Verhey Festival vindt het van groot belang dat de liefde voor klassieke muziek wordt overgedragen op nieuwe generaties en dat jonge talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen en podiumervaring op te doen. De artistieke leiding van het festival is in handen van Emmy Verhey. Het doel van het festival is klassieke muziek van hoge kwaliteit, laagdrempelig aan te bieden. Om die reden zijn alle concerten tijdens het festival gratis toegankelijk.

Hoofdlijnen beleidsplan

Jaarlijks stelt de artistiek leider een festivalprogramma samen, passend binnen het format van het festival. Het festival duurt meerdere dagen en wordt een week later gevolgd door een kinderfestival op zaterdag. Het festival wordt jaarlijks door ongeveer 600 mensen bezocht. Bezoekers komen uit het hele land naar Zaltbommel voor dit bijzondere festival. Tijdens de kindervoorstelling weten 2 x 275 kinderen en begeleiders het theater te vinden. De kinderen komen vooral uit de regio Zaltbommel.

Beloningsbeleid

Het bestuur doet haar werkzaamheden onbezoldigd.

Verslag uitgeoefende activiteiten Emmy Verhey Festival 2021

Klik hier voor het ANBI-verslag 2022.

Klik hier voor het ANBI-verslag 2021.

Klik hier voor het ANBI-verslag 2020.

    CORRESPONDENTIE-ADRES

    VOGELENZANG 16b ZALTBOMMEL

    E-MAIL

    COPYRIGHT 2022. DESIGN BY STOOF FACILITY