bestuur@emmyverheyfestival.nl

steun het EVF

Bezoekers komen uit het hele land naar Zaltbommel voor dit bijzondere festival.

C

EENMALIGE BIJDRAGE

Om het Emmy Verhey Festival voor iedereen toegankelijk te maken, vragen wij geen entreegeld. Giften, van zowel particulieren als bedrijven, zijn daarom van levensbelang voor het festival. Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan het Emmy Verhey Festival.

Tijdens het festival staat er een witte ton waarin bezoekers een vrijwillige bijdrage kunt doen. Ook kunnen ze via een QR-code een bijdrage doen. Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk een bijdrage te doen! Dat kan op onze bankrekening: NL49 RABO 011.59.28.529 t.n.v. Stichting Emmy Verhey Festival o.v.v. Donatie.

Vrienden van het Emmy Verhey Festival

Sinds 2019 zijn er de Vrienden van het Emmy Verhey Festival.

 Als Vriend steunt u het festival met een bijdrage van slechts € 50,- per jaar. Als dank hiervoor ontvangen Vrienden van het festival een uitnodiging voor het speciale openingsconcert. Wilt u zich aanmelden als Vriend van het Emmy Verhey Festival? Neem contact met ons op!

Opus 100

Een groep particulieren die het Emmy Verhey Festival een zeer warm hart toedragen.

Jaarlijks doneren zij een bedrag van € 100,- of meer aan de Stichting Emmy Verhey Festival. Als dank nodig wij de Opus 100 leden uit voor het speciale openingsconcert. De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen (periodieke) donaties, zoals die van Opus 100 (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt. Wilt u meer informatie over Opus 100 of wilt u zich aansluiten?

Sponsoring door bedrijven

Zeer dankbaar zijn wij voor de bijdragen die we ontvangen van bedrijven!

Als dank voor de sponsoring maken wij graag reclame voor deze bedrijven op ons drukwerk en onze website, en bieden wij hen exclusieve toegang tot het openingsconcert.

C

ANBI

De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt. (Fiscaal nummer 8168.78.018)